Placeholder Picture

Heem en Museum, Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)

Linked Text
< Terug
Placeholder Picture

Heemkunde- en Erfgoedvereniging
Nicolaus Poppelius vzw

regio museum
Placeholder Picture
Placeholder Picture


Zaterdag 30 november 2019


 Bezoek aan het nieuwe museum  De Bewogen Jaren 1939-1950 in Hooge Mierd .
Museum "De Bewogen Jaren"kent en gevarieerde en omvangrijke collectie van gebrukksvoorwerpen uit Wereld Oorlog II en Nederlands Indië.
Het tentoongestelde heeft betrekking op de militaire en de burger geschiedenis uit die periode.
geprobeerd wordt een "rote"te schetsen door de 2e wereldoorlog in Europa en Azië en de politionele acties in het Voormalig Nederlands Indië. Er is eenvaste opstelling in het museum die het verloop door de jaren schetst.
De thema-tentoonstellingen geven extra aandacht aan bepaalde periodes en op deze manier wordt materiaal uit het archie van het museum tentoongesteld.

Na het museum bezoek is er gelegenheid om de café "De Bierkorf" iets te drinken.

Samenkomen bij het museum om 14.00 uur.
Het vervoer heen en teruig naar Hooge Mierde is op eigen gelegenheid.
Adres: Floreffestraat 1 in Hooge Mierde..
Het vervoer n
Deelnemen doet u door € 4.00 over te maken op onze  rekening nummer: BE93 7333 5222 0467   vóór 31 oktober.
Uw betaling geldt als inschrijving en gelieve de namen en het aantal personen te vermelden.

https://www.museumdewogenjaren.nl