Heem en Museum, Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)

Placeholder Picture
Placeholder Picture
Placeholder Picture
Placeholder Picture
Nicolaus Poppelius
Bestuur
Museum
Contact
Publicaties
Archeologie
Genealogie
Toponymie
Bibliotheek
Archief
Weblinks
Placeholder Picture

Heemkunde- en Erfgoedvereniging
Nicolaus Poppelius vzw

Placeholder Picture

Nr 88 van ons Tijdschrift De Drie Goddelijke Deugdenis verschenen. met daarin o.a.
Lief en Leed, , In memoriam Laurent Woestenburg, Histoire et Poësie sur Nieuwkerk, Voorbije activiteiten, de "Sjotterkes" of tafelvoetballers aan het Molenslop in Weelde, de Heemkundequiz 2018.

Placeholder Picture

Eerdere uitgaves van ons blad zijn te lezen bij "Publicaties" elders op deze website.
Ook hebben wij nog gedrukte exemplaren van de meeste tijdschriften op voorraad. Informeer naar de beschikbaarheid.

Placeholder Picture

Dit is een foto van een viergeslacht in deelgemeente Ravels. De foto dateert van rond 1950.
Kent iemand deze familie op de foto?
Indien je personen herkent op deze foto, mail de naam door aan voorzitter@nicolaus-poppelius.be. Hartelijk dank voor de medewerking

Oude foto's: kunt u ons helpen? Kent u mensen die op de foto staan, stuur ons een berichtje via het contact formulier

           Al onze activiteiten (m.u.v. het ledenfeest) zijn ook toegankelijk voor niet-leden.
              Bij een gemaximeerde deelname genieten leden echter de voorkeur...
Wordt dus lid d.m.v. het contactformulier
(zie menukeuze boven in de balk)

klik hier voor een grotere kaart...


26 juli 2018  Bedevaartuitstap naar Den Briel. Er is gelegenheid tot deelname aan de H. Mis , of indien u dit wenst is er een alternatief programma voor de middag. Na de middag is er een toeristische uitstap gepland.

Placeholder Picture
Lees meer....


29 augustus 2018  Maken we weer onze fietsuitstap. . Een mooie route met passende uitspanningen wordt voorbereid.. We komen, met onze fiets, bij elkaar aan de kerk van Ravels-Eel om 13.30u.. De tocht is ongeveer 60km.vanuit Poppel (er is mogelijkheid om aan de Veldbraak terug te keren naar Poppel) en 48 km. vanuit Ravels-Eel en vanuit de Brouwerij in Weelde wat de laatste stop is van de fietstocht.

Lees meer....


9 september 2018  Open Monumentendag 
in het kader van Open Monumentendag is het museum open van 14.00 tot 17.00 uur.
Tevens is er een gegidste fietstocht langs WO I relicten en monumenten in onze gemeente.Inschrijven voor deze fietstocht is verplicht via E-mail (voorzitter@nicolaus-poppelius.be) of per telefoon (0032 474 97 17 27)
Deelname is gratis maar gemaximeerd tot 25 deelnemers.Het vertrek is voorzien om 14.00 uur aan het Museum, Dorp 64 in Poppel


21 september 2018  Jaarlijks Ledenfeest in de Gemeentezaal van Ravels-Eel. 

Lees meer....
Placeholder Picture


13 oktober 2018 Onze jaarlijkse herfstswandeling gaat dit jaar door op en rond het complex van Weelde Station en staat onder leiding van Josée Slegers. Nadere informatie volgt.


november 2018 In november willen wij weer een lezing voor leden en andere belangstellende organiseren. Datum , lokatie en onderwerp zullen wij u berichten zodra deze bekend zijn..


28 november 2018 Op woensdag 28 november willen we bezoek gaan brengen aan het mueseum van de Heemkundekring Arendonk "Als Ice Can"  Nadere informatie volgt.

Lees meer....


11 april 2019  Onze jaarlijkse uitstap. De bestemming en overige details maken wij zo snel mogelijk bekend... 


29 april 2019 Op 29 april is het Erfgoeddag. Het thema voor 2019 zal zijn "Hoe maakt u het?"  Wij zuullen een eigen invulling het dit thema geven middels een tentoonstelling in ons museum..