Heem en Museum, Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)

Placeholder Picture
Placeholder Picture
Placeholder Picture
Placeholder Picture
Nicolaus Poppelius
Bestuur
Museum
Contact
Publicaties
Archeologie
Genealogie
Toponymie
Bibliotheek
Archief
Weblinks
Placeholder Picture

Heemkunde- en Erfgoedvereniging
Nicolaus Poppelius vzw

Placeholder Picture

Nr 86 van ons Tijdschrift De Drie Goddelijke Deugdenis verschenen. met daarin o.a.
Lief en Leed, in memoriam Ad Rens, 't jongenshuis in Weelde Statie, voorbije activiteiten.

Placeholder Picture

Eerdere uitgaves van ons blad zijn te lezen bij "Publicaties" elders op deze website.
Ook hebben wij nog gedrukte exemplaren van de meeste tijdschriften op voorraad. Informeer naar de beschikbaarheid.

Voor slechts € 20 per jaar bent u en uw gezin lid van onze fantastische vereniging

           Al onze activiteiten (m.u.v. het ledenfeest) zijn ook toegankelijk voor niet-leden.
              Bij een gemaximeerde deelname genieten leden echter de voorkeur...
Wordt dus lid d.m.v. het contactformulier
(zie menukeuze boven in de balk)

Placeholder Picture

WIj wensen al onze leden, hun families en allen die ons een warm hart toedragen , hele fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar !!

klik hier voor een grotere kaart...


Onze ZORG tentoonstelling is uitgebreid met cwerk van collectief MOOS met als thema : B URN. Deze aanvulling verwijst naar onze prehistorische grafheuvels en zijn urnen die crematieresten bevatten.. U kan in ons museum een prachtige en uitzonderlijke confrontatie zien tussen de prehistorische urnen, hedendaagse urnen van uitvaartzorg Schillebeeckx en van kunstenares Mira van den Meydenberg.. Deze tentoonstelling is te beoeken iedere 2e zondag van de maand.


14 december 2017 Voordacht van Jef Abbeel met als onderwerp CHINA, georganiseerd door NEOS-Ravels. Deze voordracht vindt plaats in de Gemeentezaal van Ravels Eel en start om 14.00 uur, Deelname kan door betaling ter plaatse van € 2.50 per persoon.

Placeholder Picture


18 Januari 2018 Nieuwjaarsreceptie en lezing.  Toon Horsten, opgegroeid in Wortel,  komt ons vertellen over de boeiende en soms hallucinante geschiedenis van de landlopers kolonies van Wortel en Merksplas. Het is meteen het verhaal van hoe België omging met verschoppeliingen. De lezing gaat door in het rusthuis OL der Kempen in Ravels en begint om 14.00 uur. vanaf 13.30 uur is er gelegenheid elkaar een goed nieuwjaar te wensen. De inkom bedraagt € 3. Voor leden en bewoners van het rusthuis is de toegang gratis


9 Februari 2018 Lezing georganiseerd door NEOS en het Davidsfonds. Nadere informatie volgt.


12 april 2018  Daguitstap Dit jaar trekken we met een luxe touringcar naar de hoofdstad van België en Europa . De defiinitieve invulling is nog niet helemaal rond, maar het beloofd een interessant en boeiend programma te worden.
Onze leden ontvangen binnenkort het volledig programma en inschrijfuitnodiging. Houd uw brieenbus en/of deze website in de gaten....


22 april 2018 Erfgoeddag Het thema dit jaat zal zijn "Kiezen voor Muziek". Aan dit onderwerp gaan wij een nieuwe thematentoonstelling wijden, die die zondag zijn deuren zal openen van het "MAG", Museum aan de Grens, 't Kaske


13 mei 2018 Officiele opening van de nieuwe thema-tentoonstelling :"Met Muziek". Op en rond de Poppelse Kiosk zal deze zondag volop ambiance zijn met de medewerking van plaatselijke fanfares, koren , artiesten en bandjes. Kom met familie en vrienden naar Poppel en KIES voor MUZIEK.
Het zal een unieke dag wordenn: noteer deze datum alvast in uw agenda.


7 juni 2018 "Dank U Wel" dag  Voor onze vrijwilligers organsieren wij ook dit jaar weer een activiteit. Dit jaar waarschijnlik in Hilvarenbeek. Nadere informatie volgt.


26 juli 2018  Bedevaartuitstap naar Den Briel. Er is gelegenheid tot deelname aan de H. Mis , of indien u dit wenst is er een alternatief programma voor de middag. Na de middag is er een toeristische uitstap gepland.


13 oktober 2018 Onze jaarlijkse herfstswandelin gaat dit jaar door op en rond het complex van Weelde Station en staat onder leiding van Josée Slegers. Nadere informatie volgt.